Transmisja sesji Rady Miejskiej w Szczuczynie

Transmisje z sesji Rady Miejskiej w Szczuczynie dostępne sa na kanale Urzędu Miejskiego w Szczuczynie - transmisje

Bezpośredni link do strony gdzie można zobaczyć aktualne transmisje:

www.youtube.com/channel/UCHQazIfmD5n6LLpnLOuf1kw/live

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Miejskiej w Szczuczynie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej um.szczuczyn.pl.

Udział w obradach Rady Miejskiej w Szczuczynie oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Szczuczyna, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn.

Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@um.szczuczyn.pl.

Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Szczuczyn.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.

Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Gmina Szczuczyn

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Adam Zabłocki

Opublikował: Adam Zabłocki

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-12-2018

Data udostępnienia w BIP: 15-12-2018 09:48

Data modyfikacji informacji: 03-04-2019 12:26

Pokaż rejestr zmian