Komisje stałe Rady Miejskiej w Szczuczynie

KOMISJE STAŁE RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE KADENCJA 2018 - 2023

 

Rada Miejska w Szczuczynie może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań i ustalać ich skład osobowy.

W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza rady w liczbie nie przekraczającej połowy składu komisji.

Komisje przedkładają radzie gminy swoje plany pracy oraz sprawozdania z działalności. W całym zakresie działania komisje podlegają radzie miejskiej i nie są wyposażone we własne kompetencje, z wyjątkami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym. Działalność komisji jest ściśle związana z wewnętrzną działalnością na rzecz rady miejskiej, w zakresie określonego przedmiotu działania.

Szczególną rolę w działalności rady spełnia komisja rewizyjna. W skład tej komisji wchodzą tylko radni z wyjątkiem przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy. W trakcie obecnej kadencji Rady Miejskiej w Szczuczynie, funkcjonują trzy stałe komisje:

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 

 1. Tomasz Juszkiewicz - przewodniczący komisji

 2. Andrzej Waldemar Jaworski

 3. Józef Karwowski

 4. Tomasz Mioduszewski

 5. Adam Antoni Owsianko

 6. Marek Stefan Radajewski

Komisja Spraw Społecznych
 

 1. Wiesława Wróblewska - przewodniczący komisji

 2. Tomasz Bogdan

 3. Bogusław Chyliński

 4. Zofia Filipkowska

 5. Elżbieta Kryszczyńska

 6. Marek Niebrzydowski

Komisja Rewizyjna
 

 1. Przemysław Piwko - przewodniczący komisji

 2. Michał Kaliszewski

 3. Andrzej Marian Nagel

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 

 1. Michał Kaliszewski - przewodniczący komisji

 2. Marek Niebrzydowski

 3. Przemysław Piwko

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Gmina Szczuczyn

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Administrator BIP

Opublikował: Adam Zabłocki

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-11-2018

Data udostępnienia w BIP: 22-08-2017 15:41

Data modyfikacji informacji: 30-11-2018 09:32

Pokaż rejestr zmian