Komisje stałe Rady Miejskiej w Szczuczynie

KOMISJE STAŁE RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

 

Rada Miejska w Szczuczynie może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań i ustalać ich skład osobowy.

W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza rady w liczbie nie przekraczającej połowy składu komisji.

Komisje przedkładają radzie gminy swoje plany pracy oraz sprawozdania z działalności. W całym zakresie działania komisje podlegają radzie miejskiej i nie są wyposażone we własne kompetencje, z wyjątkami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym. Działalność komisji jest ściśle związana z wewnętrzną działalnością na rzecz rady miejskiej, w zakresie określonego przedmiotu działania.

Szczególną rolę w działalności rady spełnia komisja rewizyjna. W skład tej komisji wchodzą tylko radni z wyjątkiem przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy. W trakcie obecnej kadencji Rady Miejskiej w Szczuczynie, funkcjonują trzy stałe komisje:

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 

 1. Kaliszewski Michał - przewodniczący komisji

 2. Jaworski Andrzej Waldemar

 3. Juszkiewicz Tomasz

 4. Niebrzydowski Marek

 5. Owsianko Adam Antoni

Komisja Spraw Społecznych
 

 1. Filipkowska Zofia - przewodniczący komisji

 2. Hanc Marek Bogumił

 3. Nagel Andrzej Marian

 4. Skrodzki Robert

 5. Wróblewska Wiesława

Komisja Rewizyjna
 

 1. Piwko Przemysław - przewodniczący komisji

 2. Kołakowski Tadeusz

 3. Kryszczyńska Elżbieta

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Szczuczyn

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator BIP

Data wytworzenia: 2018-01-01

Wprowadzający: Adam Zabłocki

Data modyfikacji: 2018-01-11

Opublikował: Adam Zabłocki

Data publikacji: 2017-08-22

Rejestr zmian