Uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie Kadencja 2002 - 2006

Uchwała Nr III/25/02 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r.

Uchwała Nr III/24/02 w sprawie ustalenia wysokości diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr III/23/02 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy

Uchwała Nr III/22/02 w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządowych mieszkańców wsi

Uchwała Nr III/21/02 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r.

Uchwała Nr III/20/02 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r.

Uchwała Nr II/19/02 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Szczuczyn na 2003 rok

Uchwała Nr II/18/02 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa wobec Burmistrza Szczuczyna

Uchwała Nr II/17/02 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

Uchwała Nr II/16/02 w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr II/15/02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

Uchwała Nr II/14/02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/13/02 w sprawie określenia wzoru deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

Uchwała Nr II/12/02 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy

Uchwała Nr II/11/02 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr II/10/02 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Uchwała Nr II/9/02 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r.

Uchwała Nr II/8/02 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r.

Uchwała Nr I/7/02 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej, członków komisji w pracach organów gminy

Uchwała Nr I/6/02 w sprawie wyboru członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr I/5/02 w sprawie wyboru członków Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr I/4/02 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr I/3/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szczuczyna

Uchwała Nr I/2/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Szczuczyn

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator BIP

Data wytworzenia: 2018-01-01

Wprowadzający: Adam Zabłocki

Data modyfikacji: 2018-01-11

Opublikował: Adam Zabłocki

Data publikacji: 2018-01-11

Rejestr zmian