Strona Główna

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

 

Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

 

Tel/FAX 862735080, 862735081

um@szczuczyn.pl

www.um.szczuczyn.pl

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:

http://epuap.gov.pl

 

Pozostała informacja publiczna, która nie została zamieszczona w BIP 
jest udostępniana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

 

Odnośnik do kart informacyjnych o dokumentach środowiskowych właściwe dla Urzędu Miejskiego w Szczuczynie:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Szczuczynie

 

Odnośniki do elektronicznych wersji Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego:

www.dziennikustaw.gov.pl

www.monitorpolski.gov.pl

edziennik.bialystok.uw.gov.pl