Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak SKO.412/21/2020 z dnia 15.06.2020 r. o uchyleniu decyzji Burmistrza znak KOŚ.6220.8.2019 z dnia 29.04.2020 r. odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie 9 kurników o obsadzie łącznej 2 664 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Rakowo, na działkach o nr ewid. 108/3 i 108/5 obręb Rakowo, gm. Szczuczyn" i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Gmina Szczuczyn

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Katarzyna Niebrzydowska

Opublikował: Katarzyna Niebrzydowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-06-2020

Data udostępnienia w BIP: 19-06-2020 13:31

Data modyfikacji informacji: 19-06-2020 13:31

Pokaż rejestr zmian